1. SPLOŠNO

V splošnih pogojih poslovanja spletne trgovine Matimedica (v nadaljevanju: splošni pogoji) so določeni pogoji nakupa in prodaje izdelkov v spletni trgovini, ki jo upravlja podjetje MATIMA d.o.o., Za Sovičem 12, 6230 Postojna (v nadaljevanju: ponudnik ali prodajalec). Spletna trgovina Matimedica (v nadaljevanju: spletna trgovina) omogoča nakup mask prek spletnega naslova: www.matimedica.si.

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) in ostalo veljavno slovensko zakonodajo. Splošni pogoji so javno objavljeni in stalno dostopni na vidnem mestu na spletni strani www.matimedica.si. Kupec je izrecno opozorjen na vsebino splošnih pogojev ter se mora z njimi seznaniti in strinjati, preden opravi nakup. Če se kupec z njimi ne strinja, ne more opraviti nakupa. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje v spletni trgovini. Spremembe začnejo veljati z dnem njihove
objave. Vse spremembe splošnih pogojev so za uporabnike zavezujoče.

2. OPREDELITEV POJMOV V SPLETNI TRGOVINI

V spletni trgovini uporabljamo naslednje pojme:

Uporabnik spletne trgovine je oseba, ki spletno trgovino uporablja.
Kupec v spletni trgovini je uporabnik, ki opravi nakup. Kupec je lahko potrošnik ali pravna oseba.
Če je kupec pravna oseba, se v polja za vpis podatkov o podjetju vnesejo osebni podatki zakonitega zastopnika pravne osebe. Zaradi izvajanja pravic na podlagi ZVPot je treba razlikovati med kupcem, ki je fizična oseba (potrošnik) in kupcem, ki je pravna oseba. Za kupce, ki so pravne osebe, ne veljajo določila ZVPot, ampak določila iz teh splošnih pogojev.
Naročilo ali nakup so vsi izdelki, ki jih je kupec naročil v spletni trgovini.

3. NAROČILO

V spletni trgovini je mogoče naročiti izdelke 24 ur na dan 7 dni v tednu. Izdelke je mogoče naročiti v slovenskem jeziku, dostavljajo pa se na območju Evropske unije. Naročilo lahko izvede fizična ali pravna oseba.

Naročilo postane veljavno in nepreklicno, ko ga kupec odda (pritisne v košarici gumb „zaključi nakup“), takoj zatem pa prejme elektronsko obvestilo ponudnika o uspešni oddaji naročila. To elektronsko obvestilo ni potrdilo, da je izdelek na zalogi ali da se je začela odprema. V primeru plačila s plačilno kartico bo naročilo potrjeno in odpremljeno najkasneje v 3 delovnih dneh po oddaji naročila, in sicer z novim e-obvestilom o potrditvi in odpremi naročila.

Če ponudnik sumi, da je prišlo do zlorabe spletne trgovine, lahko naročilo zavrne.

4. CENE

Vse cene so v evrih (EUR) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), ne zajemajo pa stroškov dostave oziroma poštnine. Pri nakupu veljajo cene in popusti v trenutku oddaje naročila.
Akcijske cene oz. posebni popusti, veljavni ob nakupu, se ob oddaji naročila samodejno upoštevajo in jih ni treba posebej uveljavljati. Če se akcijska cena ali popust zaradi kakršnega koli razloga ob končnem obračunu v sistemu ne upošteva, mora uporabnik ponudnika o tem predhodno obvestiti in zahtevati popravek obračuna ali odpravo napake v ceni. Če kupec poravna znesek, ki je bil končno obračunan brez določenega popusta ali akcijske cene, se šteje, da je konkludentno (molče) sprejel ceno iz končnega obračuna. Ponudnik se lahko kljub temu, glede na posamezne okoliščine, po lastni presoji odloči, da kupcu povrne razliko v ceni ali mu izda dobropis za prihodnje nakupe v spletni trgovini.

Navedene cene veljajo le za nakupe v spletni trgovini in se lahko razlikujejo od cen v poslovnih prostorih podjetja MATIMA d.o.o., kjer jih lahko kupec kupi osebno. Pridružujemo si pravico do dnevnih sprememb cen izdelkov v spletni trgovini brez predhodnega obvestila.

5. MOŽNOSTI PLAČILA

Dostava za Slovenijo: v spletni trgovini so kupcu z dostavo v Sloveniji na voljo 3 možnosti plačila:

  • plačilo s plačilnimi karticami
  • z neposredno bančno transakcijo (UPN obrazec)
  • plačilo PayPal

Naročeni izdelki bodo odpremljeni takoj po prejetem plačilu. Dokler ni plačana celotna kupnina, ostane naročeno blago last ponudnika.

6. DOSTAVA

Dostavo opravlja Pošta Slovenije na želeni naslov.

Glede na višino nakupa so stroški dostave za kupce z dostavo v Sloveniji naslednji:

DOSTAVA ZA SLOVENIJO STROŠEK DOSTAVE (z ddv)
Do 2 kg 4,19
Od 2 do 5 kg 5,19
Od 5 do 10 kg 6,59
Od 10 do 15 kg 7,89

7. OSEBNI PREVZEM

Spletno naročilo lahko prevzamete osebno v poslovnih prostorih podjetja MATIMA d.o.o., Rožna ulica 1a, 6230 Postojna.

Strošek poštnine se v primeru osebnega prevzema naročila NE obračuna.

Plačilni pogoji pri osebnem prevzemu: Spletno naročilo, ki ga boste osebno prevzeli, lahko že vnaprej plačate s plačilnimi karticami, z neposredno bančno transakcijo (UPN obrazec) ali s plačilom PayPal.

Lahko pa naročilo plačate tudi v prodajani na blagajni ob osebnem prevzemu; takrat so na voljo vse plačilne možnosti kot pri običajnem nakupu v prodajalni.

8. DOBAVNI ROK

Dostava za Slovenijo: Dobavni rok naročila za izdelke na zalogi je praviloma 2–5 delovnih dni.

9. VRAČILO BLAGA

Kupec ima pravico, da v 14 dneh obvesti ponudnika, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. To sporoči na e-naslov: narocila@matima.si ali izpolni OBRAZEC za odstop od pogodbe. Pri tem kupca bremenijo le stroški vračila blaga.

Odstopni rok začne teči z dnem, ko kupec pridobi dejansko posest nad blagom.

Kupec mora ponudnika o odstopu od pogodbe obvestiti z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Odstopna izjava mora biti poslana v roku, ki je določen za odstop od pogodbe. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je oddano pred iztekom 14 dnevnega roka
za vračilo.

V primeru odstopa od pogodbe bo ponudnik nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe kupcu vrnil vsa prejeta plačila.

Vrnitev plačila lahko zadržimo do prejema vrnjenega blaga oz. do prejema dokazila, da ste blago poslali nazaj.

Če je kupec blago že prejel in od naročila odstopi, mora blago nepoškodovano in v nezmanjšani količini poslati ponudniku v 14 dneh po poslanem sporočilu o odstopu od naročila. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Čeprav to ni obvezno, bomo veseli navedbe razloga za vračilo.

Vračilu blaga je treba obvezno priložiti tudi kopijo originalnega računa ali drugo dokazilo (npr. bančni izpisek), s katerega sta razvidna datum in čas nakupa.

Kupec lahko blago vrne tako, da :
1) poštno pošiljko pošlje na spodnji naslov ponudnika, pri čemer stroške vračila blaga krije kupec.
MATIMA d.o.o. – ”maske”
Rožna ulica 1A
6230 Postojna
2) obišče poslovne prostore na zgornjem naslovu, kjer lahko osebno vrne blago

10. REŠEVANJE SPOROV

Kupec se v primeru napak pri pošiljanju ali na dobavljenem blagu obrne najprej na prodajalca neposredno, s pritožbo. Prodajalec nato, v primernem času, glede na naravo problema, kupcu odgovori tako, da pritožbo zavrne ali potrdi ter ponudi možne rešitve zadeve.

11. ODGOVORNOST

Ponudnik spoštuje vestno in pošteno poslovno prakso, od kupca pa pričakuje, da bo pregledal končni obračun pred njegovim plačilom in ga v primeru nepravilnosti na to predhodno opozoril. Kupca zavezuje odgovornost pri pravnem prometu, ki nastane ob plačilu kupnine, s čimer konkludentno prizna pravilnost končnega obračuna in naročenega blaga.

Fotografije zunanje embalaže izdelkov so simbolične in morda ne odražajo dejanskega stanja ob nakupu, saj je le-ta lahko podvržena spremembam s strani proizvajalca.

12. ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podatki, ki jih uporabnik posreduje prek košarice, kontaktnih obrazcev v spletni trgovini ali kako drugače (prek e-pošte, telefona idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Ponudnik jih bo varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svojo privolitev.

13. OBDELAVA IN HRAMBA PODATKOV

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

Želimo vam prijetno nakupovanje v spletni trgovini Matimedica!

Postojna, junij 2023